מאמר דעה

קורס אמיר בכל מחיר?

מאמר דעה של מכיניסטית – קורס "אמיר"

בעוד מספר חודשים אתגייס לקורס אמיר.
קורס אשר שמעתי לראשונה עוד מימי התיכון והיום אני יודעת שזהו המסלול המועדף עליי כרגע.
במאמר זה ארצה להציג עמדות ולהביע את דעתי בנוגע לקורס זה ומשמעויותיו בהקשר ליחס בין צה"ל לעדה האתיופית.

בשנת 2005 הוקם קורס אמיר אשר נועד לחיילים ולחיילות בני העדה האתיופית בתחילת שירותם הצבאי למיצוי יכולותיהם וכישוריהם האישיים.
הקורס מועבר בשיתוף סגל חיל חינוך והנוער לבין סגל הוראה של מכון פורשטין בירושלים.
קורס זה מפתח ומחזק מיומנות חשיבה ואסטרטגיות למידה והוא מוקדש עם תחילתו לתכני טירונות,ציונות,מטווחים,מורשת,שדאות והכרת צה"ל.

את קורס אמיר ליווה מחקר שבו השתתפו 463 בני העדה האתיופית שחולקו לקבוצות ניסוי ולקבוצות ביקורת. אחד ממצאי המחקר מראים שיש הבדל משמעותי בין בוגרי הקורס לבין קב' הביקורת באחוז ההשמה בתפקידי איכות.
40% ממסיימי הקורס שובצו בתפקידי איכות לעומת 23% שלא עברו את הקורס.
נמצאו הבדלים מובהקים בהערכה העצמית ,תחושת מסוגלות ולחץ נתפס בין קב' בוגרי הקורס לבין קב' הביקורת.המסקנות העולות מן המחקר הן כי לקורס אמיר השפעה חיובית בשני היבטים מרכזיים שהם השמה לתפקידי איכות והשפעות רגשיות.

כמו כן,ישנה גם ביקורת על התפיסה השלילית או השפעתה השלילית של קורס אמיר הנובע מעצם ריכוזם של נוער יוצאי אתיופיה ,יחדיו, כקהילה נפרדת ונבדלת משאר החברה הישראלית.
צה"ל כגוף גדול ומרכזי בחיי כל אזרח בישראל מהווה "כור היתוך" של החברה הישראלית ואת הביטוי הגדול ביותר בהוויה הישראלית לתחושת שייכות למדינה ומה שקורה כאן בעצם זהו העצמת תחושת הזרות והניכור שמלווים נוער עולה ופגיעה מוחלטת בשאיפה לקידום עצמי של כל פרט בזכות עצמו , בזכות יכולותיו האישיות ובזכות פיתוח המסוגלות העצמית שלו .

לעניות דעתי, עם הגיוס לצה"ל , על כל מועמד לשירות ביטחון לחוות את ה"כור ההיתוך" הישראלי ולא להחזירו אל החברה ההומוגנית והמוכרת לו - אשר ברוב המקרים גם חוסמת אותו להכרות עם תרבויות אחרות וחוסמת את התפתחותו האישית- עצמית בתור פרט ולא כחלק מסטיגמה או דעה קדומה על אוכלוסייה כזו או אחרת ,כמו בקורס אמיר המיועד לחיילים וחיילות יוצאי אתיופיה בלבד.

מלבד זאת , אני מאמינה כי הצורך בקורס הזה כיום הוא אינו כמו אז .
היום אני יודעת שיוצאי אתיופיה יודעים להשתלב היטב בתחומי עניינם גם בהקשר הצבאי וכי שאיפתם ונחישותם להצלחה היא זו שמקדמת אותם הלאה ולא הצורך בהעדפה מתקנת כמו קורס אמיר שבעיניי לא רלוונטי להיום.

לסיכום ,קורס אמיר הוא טוב ,אפילו טוב מאוד , אבל שוב בעיניי הקורס אינו צריך לעמוד עוד על הפרק , אלא אם כן – המיון יתנהל בהתאם ולא יהיה גורף לגבי כל חייל/ת יוצא/ת אתיופיה כמו שקורה לאחרונה .