נזכור

אחריי! רואה בהנצחת נופליה חובה מוסרית וערכית, אשר מבקשת להימצא בכל חברה מצולקת אך איתנה.
תנועת אחריי! אשר מחנכת ומלווה אלפי חניכים מידי שנה ומכינה אותם לשירות משמעותי בצה"ל, שמה לעצמה כחובה מוסרית ללוות את נופליה. כפי שהיינו שם כולם לצידם לפני השירות הצבאי ובמהלכו, כך מדגישים אנו את הרצון והחובה להיות עם משפחותיהם באובדנם.
בכל שנת פעילות כשמצטרף חניך חדש לתנועה, מבין הוא אט אט שהצטרף למשפחה, "משפחת אחריי!"- משפחה שאוהבת אותו באשר הוא, אהבה אמיתית וללא תנאים, משפחה שנמצאת איתו בטוב וברע, באכזבות ובהצלחות, ומלווה אותו לאורך תקופה משמעותית ולא מעטה מחייו.
בהיותנו משפחה שכזו, מאמינים אנו כי עלינו למצוא את הדרך להנציח את זכרם של אותם הבוגרים אשר אינם עמנו עוד ולאמץ לליבנו את אותן המשפחות אשר איבדו את יקיריהן.
השכול במדינתו הינו נושא כואב ורגיש ויחד עם זאת, הינו בלתי נפרד מאיתנו. ככזה, מחובתנו לשמר את זכרם של בוגרי התנועה אשר קיפחו את חייהם, להנציח את אותן המידות והסגולות אשר ייחדו אותם ולהמשיך את מורשת החיים אותה הותירו.
זכרם של חניכינו שנפלו יישאר לעד בלב של כולנו.

לצפייה בסרטון להנצחת הנופלים לחצו כאן.