ליעד גולן

מדריך ב"אחריי!".
התחשמל כשטיפס על עמוד חשמל
לתליית שלט של מפלגת העבודה.
נהרג ב-כ"ה באדר ב', תשס"ו, 25/3/2006