לי נחמן אקוניס

חניך בקבוצת "אחריי! חולון".
לוחם בחטיבת הצנחנים.
נפל במהלך פעילות מבצעית צפונית לרמאללה
ב-ג' באדר, תשס"ב, 15/2/2002.

לדף המלא באתר "יזכור"