נאום צאל

 נפל כ"א בתמוז תש"ע (3.7.2010)

לדף המלא באתר "יזכור"