הצלחה מוכחת

תנועת "אחריי!" עושה מאמצים רבים על מנת למדוד ולהעריך את השפעת העשייה והפעילות.

חוברת מידע

מחקר אכ"א בוגרי "אחריי!"

הצלחות ממחקרים