היסטוריה

צמיחת העמותה- מספרי חניכים המשתתפים בכלל מסגרות הפעילות