חזון ומטרות

הרעיון המרכזי בפעילות "אחריי!" הוא לטעת בבני הנוער תחושת הצלחה ומסוגלות, תוך אמונה כי לכל אחד ואחת יש הפוטנציאל לנהל אורח חיים תקין ולהיות אזרח שווה במדינה, ללא קשר למקום בו נולד ולסביבה בה גדל.

 

 חזון העמותה
• כל ילד בישראל יזכה למרב הכלים לעצב לעצמו עתיד כרצונו.
• כל אדם בישראל יהיה אחראי לעתידו ולעתיד קהילתו.
• החברה בישראל תהא חברה דמוקרטית, סולידרית ושוחרת שלום.

מטרות העמותה
1. הגברת הנכונות והמוכנות לשירות מלא ומשמעותי בצה"ל.
2. חינוך הנוער לאזרחות פעילה ולמעורבות חברתית.
3. העלאת המודעות לדמוקרטיה וטיפוח סובלנות, ציונות ואהבת הארץ.
4. העלאת נוער שוליים על נתיב ההצלחה.
5. הכשרת מנהיגות צעירה, בפרט בקרב אוכלוסיית רווחה.