ערכים מנחים

 • אחריות אישית וחברתית
  אמינות, מחויבות, יוזמה וכן גיבוש, שיתוף פעולה, מאמץ והשקעה, תרומה לקהילה, נתינה, מסוגלות אישית ואחריות.

 • כבוד האדם
  קבלת האחר, חינוך למורכבות, אהבת אדם, סובלנות ודמוקרטיה.

 • זהות ישראלית
  ציונות, יהדות, הכנה לצה"ל, היכרות עם החברה, הכרת ואהבת הארץ.

 • מנהיגות
  יוזמה, הובלה, אחריות, אכפתיות, רגישות ומעורבות חברתית.

 • הרחבת אופקים
  השכלה וסקרנות.

  אבני דרך לחניכי "אחריי!"
  מתוך מטרה לצייד את החניך בצרור מפתחות שילווה אותו בבגרותו בחרה תנועת           "אחריי!" לרכז את פעילותה בשש אבני דרך עיקריות בחברה הישראלית:
 • הכרת ואהבת הארץ

 • תעודת הבגרות

 • הכוונה לשירות צבאי (או לאומי/ אזרחי) משמעותי

 • תודעה חברתית ומטען ערכי המתבטאים בעשייה

 • תעסוקה מכבדת.

 • השכלה.