שקיפות ומנהל תקין

עמותת "נוער מוביל שינוי" (ע"ר), מפעילת "אחריי!", הינה עמותה רשומה מספר 580336659, בעלת אישור ניהול תקין.
העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
להלן מסמכי רישום העמותה:

 

תעודה לרישומה של העמותה
רשימת מייסדי העמותה

ניהול תקין 
מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח)
תקנון העמותה  
אישור ניכוי מס במקור
הדוח הכספי לשנת 2013
הדוח המילולי לשנת 2013

אישור ניהול פנקסי חשבונות

 

"אחריי!" מתנהלת בתקינות מנהלית מלאה ובשקיפות

 

"אחריי!" באתר גיידסטאר

פעילות העמותה מבוטחת באופן מלא:

תקציר ביטוחי העמותה

Financial Statements