מן העיתונות

מגזין "מקור ראשון"

כתבה על פעילות "אחריי!" ואירוע מסכם שנה במגזין העיתון "מקור ראשון".