הצלחות הפרויקט

2011- זכייה בפרס יו"ר הכנסת על התנדבות ופעילת ירוקה בקהילה

73% מעידים כי התוכנית הגבירה אצלם את האמונה בעצמם

100 שעות פעילות קהילתית בכל קבוצה

כל חניך בפרויקט מתמודד בהצלחה עם 21 ימי שטח מאתגרים במהלך השנה

 קבוצות מנהיגות עירוניות מעורבות בקהילה

60% מחניכי הפרויקט משתלבים בפרויקט ההכנה לצבא