אחריי! לבגרות
אודות "לאומי אחריי! לבגרות"

מרכזי לימוד המגישים בני נוער אשר אינם מצליחים לממש את יכולתם הלימודית לבחינת הבגרות ברמת 3 יח"ל במתימטיקה. תכנית ההכנה לבגרות יוצרת אצל החניכים תחושת מסוגלות עצמית שתאפשר להם חווית הצלחה לימודית ורכישת מיומנויות, לצד העתקת מרקם ההצלחות לכלל מישורי החיים.

קרא עוד