אנשי קשר

מוביל לאומי אחריי לבגרות

בניה יהודה

052-6066245

benaya@gmail.com

רכזת הדרכה

 גל קסלר054-2226420

gal_kessler@walla.com

רכז פדגוגי+ מנחה מחוז שפלה

רון מאור

052-5405556

ronmaor7@gmail.com

מנחה מחוז גליל

סברין חוג'ררת

052-8823104

hojeratsabren@gmail.com

מנחה מחוז צפון

ג'ניה לחיאני050-8662405jensh1989@gmail.ccom

מנחה  מחוז דרום

אולגה פלייב

052-6100431

olga.paleev@gmail.com