הצלחות הפרויקט

קורס ההכנה לבגרות תורם לבוגריו בפרמטרים מדידים של ידע והצלחה בבחינת הבגרות במתמטיקה, תוך שהוא מתמקד בפרמטרים רגשיים ואיכותניים של אמונה בעצמם, מוטיבציה ללמוד והקניית הרגלי למידה נכונים.

נתוני ההצלחה בבחינות הבגרות במתימטיקה של בני הנוער המשתתפים בתכנית:

 

תכנית ההכנה לבגרות פונה לבני הנוער ממסגרות מגוונות ונותנת להם הזדמנות נפלאה לשוב למסלול ההצלחה בחברה הישראלית: