אודות "אחריי! לפסגה"

ארגון הבוגרים הנו גוף תומך המסייע לבוגרי "אחריי!" עם גיוסם לצה"ל ובהכוונה וליווי לאחר שחרורם מצה"ל, במטרה לשלבם באקדמיה, בעסקים ובתרומה לקהילה. הפעילות מתבצעת באמצעות מערך ליווי חיילים אשר יוצר קשר עם בוגרי התנועה בזמן השירות הצבאי ונותן מענה אישי לקשיים העולים במהלכו, ובאמצעות מערך ליווי הבוגרים הפועל בעשרה מרכזי צעירים ברחבי הארץ. כל מרכז מנגיש שירותי ייעוץ והכוונה עם היציאה לאזרחות, תוך התמקדות בחתך הנמוך מקרב הבוגרים, תומך ומלווה הקמה של קהילות בוגרים, מעודד מעורבות בחברה תוך מתן תחושת שייכות וביטחון לבוגרי התנועה.

חזון ארגון הבוגרים
הבוגרים ישתלבו כאזרחים תורמים במדינת ישראל ויובילו את החברה הישראלית בהיותם בעלי תודעה חברתית גבוהה הבאה לידי ביטוי בעשייה, בהשכלה, בתעסוקה מכבדת ובמטען ערכי.

מטרות ארגון הבוגרים
1) ארגון הבוגרים יפעל לקידום ושילוב בוגרי "אחריי!" בחברה, בדגש על אוכלוסיית היעד הדורשת ליווי אינטנסיבי.
2) ארגון הבוגרים יוביל וידריך את בוגריו לכדי השלמת שירות צבאי/לאומי משמעותי.
3) הארגון יחשוף ויכוון את בוגריו לאופציות הקיימות במישורי ההשכלה והתעסוקה, תוך טיפוח העצמאות והיכולת לבחור.
4) הארגון יקדם עשייה חברתית על ידי הבוגרים בפרט ועבור אוכלוסיית ישראל בכלל.

צוות ההדרכה

רכזי הפעילות ומנחי קבוצות הבוגרים נבחרים בקפידה, מלווים את הבוגרים תוך דגש על היכרות ממושכת, יחס אישי והתאמת פעילויות הארגון לצרכי הבוגרים.