אחרייניקים- תנועת הצעירים של "אחריי!"

"אחריי!" פועלת לקידום והעצמת בני נוער וצעירים בפריפריה החל משנת 1997. במהלך השנים פעלו בכלל מסגרות החינוך של "אחריי!" למעלה משלושים אלף נערים ונערות, מדריכים, אנשי צוות ומתנדבים, המהווים כיום קב' איכות חזקה במדינת ישראל.
תנועת הצעירים של "אחריי!" מאפשרת לחבריה להמשיך ולפעול כיחידים וכקבוצות גם לאחר סיום פעילותם הסדירה בעמותה, תוך תרומה לקהילה וחיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל.
חברי התנועה הינם אזרחים תורמים ומעורבים בעלי מטען ערכי חיובי, סטודנטים, בעלי משפחות, שומרי חוק, משרתי מילואים פעילים וביניהם: בוגרי "אחריי!" מכל רחבי הארץ, בוגרי שנת השירות "אחריי! לקהילה" והמכינה הקדם צבאית "גל" ואנשי צוות "אחריי!" אשר פעלו בתנועה מאז הקמתה.

תנועת הצעירים "אחרייניקים " תייצר פלטפורמות מותאמות לצעירי "אחריי!" למעורבות ועשייה חברתית בפריפריה, תוך פיתוח אישי, קבוצתי וקהילתי. חברי התנועה, צעירים בשנות העשרים והשלושים לחייהם, יהוו קבוצות חברתיות אקטיביות. קבוצות אלה יקדמו פעילויות ופרוייקטים מתמשכים להעצמת השכונות בהן הם חיים, במטרה לחולל בהם שינוי חיובי ארוך טווח . רכזי "אחריי!" המנוסים בפעילות קהילתית ינחו את קבוצות הצעירים, יעברו איתם תהליך מתמשך תוך בחינת הצרכים בכל שכונה ומתן מענה. בתהליך יינתן דגש על שיתוף כלל חניכי "אחריי!" בעיר ויחד עם תושבי השכונות.

אנו מאמינים כי ביכולתנו ליצור חברה ערכית יותר באמצעות עשרות אלפי "אחרייניקים" אשר יפתחו ויחזקו את השכונות בהם נולדו והתחנכו. המטען הערכי החבוי בהם רק מחכה לפרוץ ולהשפיע על סביבתם, מתוך אמונה אמיתית כי האחריות היא בידינו – ומה שנעשה הוא שיהיה!