הצלחות הפרויקט

בוגרי "אחריי!" לפסגה משתלבים היטב בחברה הישראלית: לומדים יותר לתואר ראשון, משתלבים בשוק העבודה ומתנדבים יותר בקהילה.

בוגרי "אחריי!" לעומת כלל האוכלוסייה בגילאי 18-24

השפעת הפעילות על בוגרי התנועה

הערכת בוגרי התנועה את הפעילות

שירות צבאי:
• 97% מהבוגרים מתגייסים לשירות, לעומת 72% בכלל האוכלוסייה
• 87% מתוכם השלימו שירות, לעומת 78% בכלל האוכלוסייה.
• 64% שירתו כלוחמים, לעומת 26% בכלל האוכלוסייה.