יתרונות "אחריי!" לפסגה

1) שמירה על רצף ליווי - בשונה מגופים אחרים העוסקים בקידום צעירים, ארגון הבוגרים של "אחריי!" מעניק ליווי ארוך טווח (עד 10 שנים). לכל בוגר נבנית מעטפת תמיכה המותאמת באופן אישי לצרכיו על פי מאפייניו החברתיים, הסוציו אקונומיים והשלב בו הוא נמצא בחיים. מעטפת זו מבוססת על קשר אישי קרוב בין הבוגר לצוות ובעלת מרכיב אישי ורגשי משמעותי ביותר הנבנית לאורך זמן, ולא כסיוע חד פעמי. 

 2) תהליך יישוג (Reaching Out): יצירת קשר עם הבוגרים שהוגדרו כדורשי ליווי בצורה פרואקטיבית: שליחת מכתבים, יצירת קשר טלפוני, שימור הקשר במהלך השירות הצבאי ולאחריו.  

3) עבודה בשיטת ניהול מקרה (Case Managing): צוות הארגון מתמקד בניהול המקרה- קרי, אחראי על איתור הבוגרים, מיפוי צרכיהם, סיוע בבניית תכנית עבודה המותאמת לצרכיהם ובהתאם לכך הכוונתם האישית והנגשת השירותים הקיימים בקהילה. 

4) שילוב כלים מגוונים המותאמים באופן אישי לבוגר:

ליווי אישי - כל בוגר מלווה אישית על ידי "רכז בוגרים" הצועד עמו לאורך ההתמודדויות השונות במהלך השירות הצבאי ולאחר השחרור, תוך יצירת קשר משמעותי המאפשר הנעת תהליכים במגוון רבדים כגון השכלה, תעסוקה, התנדבות.  

ליווי קבוצתי - ארגון הבוגרים משתמש בכוחה של הקבוצה להשפיע על החברה ועל היחיד ברבדים שונים. הקבוצה מהווה זירה נוספת להתנסות ולמידה, כמו כן מהווה מקור להשתייכות. לתפיסתנו, מימוש הפוטנציאל האישי של כל בוגר שלוב במימוש הפוטנציאל שלו כאזרח הבוחר להיות מעורב ולהשפיע על חיי הקהילה הישראלית. שני התהליכים פועלים במקביל ומזינים זה את זה.  

5) איגום משאבים ומענה רב תחומי : אנחנו מאמינים בשיתוף פעולה בין ארגוני ונותנים דגש על מנת להימנע מכפל פעילות וכפילות משאבים. מגמה זו יוצרת רשת ענפה של שיתופי פעולה המאפשרת מתן מענה בתחומים שונים ורבים.  

6) פעולות מותאמות עבור קהלים שונים : אינטנסיביות הקשר והפעולות למימושו ישתנו לפי צרכי הבוגר, לפי הגדרת המדריך האישי ולפי הגדרת רכז הבוגרים. הצלחת התוכנית תימדד לפי פלח הבוגרים שאופיין מראש כמי שיזדקקו לליווי אינטנסיבי יותר.