ליווי חיילים

ייעוד המערך
סיוע וליווי לכלל בוגרי "אחריי!" להשלמת שירות צבאי או אזרחי משמעותי.

רציונאל המערך
בהתבסס על ההנחה כי שירות צבאי או אזרחי מהווה אמצעי להעצים את תחושת ההצלחה של הפרט, להעמידו בפני אתגרים ומהווה "כרטיס כניסה" לחברה הישראלית של ימינו, מערך ליווי חיילים ילווה את בוגרי אחריי במהלך השירות הצבאי במטרה לסייע להם להשלים שירות צבאי או אזרחי משמעותי.

מאפייני אוכלוסיית היעד של המערך
השירות הצבאי נחווה אצל מרבית הצעירים כחוויה משנה חיים ולעיתים אף מטלטלת. חוויה זו מתעצמת אצל חיילים אשר הינם חסרי עורף משפחתי, חיילים בודדים, עולים ואוכלוסיות בסיכון. אוכלוסייה זו מתמודדת לעיתים קרובות עם מכלול נרחב של קשיים במהלך השירות הצבאי לדוגמת, קשיי הסתגלות לתנאי השירות ועוד. עובדה זו משפיעה באופן ניכר על איכות שירותם הצבאי והסיכויים שלהם להשלים שירות צבאי מלא. מערך ליווי החיילים של העמותה, מלווה את החיילים, מהווה עבורם אוזן קשבת ומכוון אותם למציאת פיתרון בתוך המסגרת הקיימת.

בוגר "אחריי!" ? מתמודד עם בעיות ת"ש? קשיים מול המערכת? אינך יודע לאיזה גוף צבאי לפנות? עולה חדש? חייל בודד? נשמח לסייע.