קהילות

רקע
בשנים האחרונות, ישנה ירידה ברמת הסולידארית והלכידות החברתית בישראל. ציבור הצעירים מתאפיין בצורת מחשבה אינדיבידואליסטית והישגית, בניכור לסביבת המגורים ובהעדפה למגורים במרכז הארץ. כיום, רוב רובם של הצעירים האקדמאיים והאיכותיים', שנולדו בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל, בוחרים לעזוב את יישובי המוצא ולהקים במרכז הארץ את חייהם הבוגרים. בין היתר, בשל העדר רשת חברתית מתאימה. כתוצאה מכך, יישובי הפריפריה נחלשים עוד יותר והפערים בחברה הישראלית גדלים.

מהי קהילת צעירים
קבוצה של צעירים הבוחרים לחיות יחד במסגרת קהילתית. אורח החיים הקהילתי יכול להתבטא בערבי קהילה שבועיים, בלימוד משותף, בעיצוב של טקסים ומסורות פנימיים, בקידום פרויקטים חברתיים והרבה מאוד בקשרים עמוקים שמתפתחים בין צעירים שחיים בשכנות האחד לשני. כל קהילה בוחרת לעצמה את אורח החיים המתאים לה ואת קשת הפעילויות החברתיות שברצונה להפעיל בשכונה.

למה קהילות? רקע ורציונאל התוכנית
בתגובה לירידה ברמת הסולידריות החברתית בישראל וכמענה לצרכיהם של רבים, נוצרות בשנים האחרות קהילות שמקיימות חיים סולידאריים. בקהילות אלו, החברים לרוב, יוצרים בעצמם אירועי תרבות יהודיים- ישראליים, מקיימים כלכלה משותפת ברמות שונות, מתגוררים בקרבה אחד לשני באזורים פריפריאליים ועוסקים ומתפרנסים מעשייה חברתית, חינוכית ועסקית מקומית. הקהילה התומכת מאפשרת לצעירים להישאר כקבוצה בפריפריה ולא לנהור לאזור המרכז. כמו כן, הקהילתיות מעניקה מעגל חיים משמעותי נוסף מעבר לחיי היחיד והזוגיות, ויוצרת עבור הפרט מרחב אינטימי אך פתוח המאפשר לו להרגיש שייך ולבוא לידי ביטוי במסגרת חברתית. החיים בקהילה עולים על החסרונות שיוצרים החיים בעיר (ניכור, הישגיות) וכבר לא צריך לבחור בין סביבה תומכת לבין החיים בעיר הגדולה.