הצלחות הפרויקט

מתנדבי שנת השירות מתנדבים במהלך התכנית השנתית עם אוכלוסיות שונות ומגוונות

מתנדבי שנת השירות חשים שייכים יותר ומעורבים יותר בחברה הישראלית ובמדינה