תכנית ההתנדבות השנתית

מגוון פעילויות ההתנדבות של כל מתנדב:

1. התנדבות בוקר באחת המסגרות הפורמאליות בקהילה בהן אותר צורך בסיוע (גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, חינוך מיוחד). כיוון שהפרש הגילאים בין המתנדבים לתלמידים מאפשר למתנדבים לבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, אנו ממליצים במיוחד על פעילות בבתי ספר יסודיים. התנדבות זו הנה בהיקף של 3 בקרים מלאים בשבוע.

2. התנדבויות צהריים-ערב נערכות בהתאם לתפיסת מיקוד הפעילות בשכונה. המתנ"ס המקומי יחד עם רכז הנוער מהווים גורם מרכזי בהתנדבויות אלה. פעילויות לדוגמה- סיוע בצהרונים ובמועדוניות, הפעלת חוגים, סיוע במועדוני נוער ובפעילות ספורט. לכל מתנדב מורכבת מערכת התנדבויות אישית הכוללות 2-3 מסגרות פעילות, בהיקף של 5 ימים בשבוע. השיבוץ למסגרות נערך בהתאם לצרכי וכישורי המתנדבים.

3. התנדבות באחת ממסגרות הפעילות של "אחריי!" הפועלות בסביבה. ההתנדבות חושפת את המתנדבים למגוון בני נוער, מאפשרת להם להתפתח כבוגרים המלווים חניכים צעירים ומעודדים אותם לתרום לקהילה ולקחת אחריות על סביבתם. הפעילות במסגרות העמותה משמרת את רציפות הקשר עם התנועה.

4. התנדבויות נוספות במהלך השנה:
חונכות אישית- המתנדבים חונכים תלמידים מבתי הספר בשעות אחר הצהריים, בהנחיית גורם מבית הספר. מתנדב שנת השירות מסייע ליצור עבור התלמיד רצף חינוכי מבוקר עד ערב.

פרויקטים אישיים - יוזמות חברתיות שונות של חברי הקומונה בהתאם לרצונותיהם וכישוריהם.

פרויקטים קבוצתיים - הקומונה מובילה מספר אירועים בקהילה במהלך השנה. ניתן לשלב את מתנדבי שנת השירות גם בתוכניות חינוכיות נוספות המתקיימות בקהילה בהם תהיה הזדמנות לתרום ולהשפיע, בהתאם לעקרונות ההפעלה ורוח הפרויקט.