אודות "מכינות ארז"

 מכינות "ארז"- רשת מכינות קדם צבאיות "ארז" מיסודה של עמותת "אחריי!" והסוכנות היהודית הינה תכנית המציעה לבני נוער אשר בחרו לדחות את הגיוס לצה"ל תקופה של התפתחות, גיבוש זהות ועשייה משמעותית.
במסגרת הפעילות מפתחים חניכי המכינה אחריות אישית ולאומית, כישורי מנהיגות ומודעות חברתית, מובילים פרויקטים חברתיים בעיר לצד לימודים בתחומי היסטוריה, הכרת הארץ והיהדות. במהלך השנה ניתן דגש רב על הכנה לשירות צבאי משמעותי ולתפקידי פיקוד וקצונה.
התהליך כולל סדרות שטח אינטנסיביות וכולו בנוי להעצמת המכיניסטים ולכן המכינה מופעלת על ידי ועדות מכיניסטים, חניכים אחראים ותורנויות.
בסיום המכינה לאחר שבעה חודשים, מתגייסים הבוגרים לצה"ל בגיוס חודש מרץ. כך המכיניסטים אינם "מפסידים שנתון" אלא מצטרפים לחבריהם.
בשנת תשע"ג (2013) הוקמה בירושלים המכינה הראשונה המשותפת לסוכנות היהודית ולאחריי! ובשנת תשע"ו (2015) הקמנו שלוש מכינות נוספות בבאר שבע, אור יהודה ולוד. בשנת תשע"ז הקמנו במושב תרום ליד בית שמש מכינה קדם צבאית לנוער חרדי ואת מכינת "ארזי הגליל" בכפר ג'וליס שהינה משותפת לנוער דרוזי ונוער יהודי .
בשנה זו (תשע"ח) הקמנו על שפת הכינרת מכינה קדם צבאית המשותפת לנוצרים דוברי ערבית וליהודים.

כיום מחולקת הרשת לשלושה ענפים:
מכינות עירוניות, פועלות בתוך ערים בפריפריה החברתית ועוסקות בשילוב נוער והעצמתו כדי לפתח אחריות מקומית. במסגרת זו קיימות כיום מכינות בירושלים, לוד, באר שבע ואור יהודה.
מכינות משותפות, פועלות בקרב אוכלוסיות המיעוטים ומשלבות אותם בחברה הישראלית בעזרת יצירת מכינה משותפת עם יהודים. כיום קיימות המכינה בג'וליס ומכינת כינרת היושבת בקיבוץ בית זרע.
מכינות חרדיות,  פועלות בקרב נוער שמגיע מבתים חרדים ומעוניין להשתתף במכינה קדם צבאית במסגרת דתית. כיום פועלת המכינה במושב תרום שכוללת גם קבוצה של חו"לניקים.