אנשי קשר בעלי תפקידים ורכזים

 

ניתן להתקשר למובילי התכנית, או לראש המכינה אליה אתם מעוניינים להצטרף-
כללי- אלי לנדאו רכז מכינות 052-5343159 landau@tva.co.il
ארז לוד- גלעד ברגיל ראש מכינה 054-4804706 gilad.bis@gmail.com לוד איזורי
ארז באר- שבע אירנה פוליאקוב ראש מכינה 052-3449811 irene1poli@gmail.com באר שבע איזורי
ארז אור יהודה- דוד אטרמן ראש מכינה 050-6958720 davideterman@yahoo.com אור יהודה איזורי + עיסוק בתקשורת כמתודה חינוכית
ארז ירושלים- שלמה שוורץ ראש מכינה 052-2281554 shlomotion@hotmail.com ירושלים איזורי
תפארת הארזים- מיכה פרל ראש מכינה 052-8119288 michaperel@gmail.com שדה בר נוער חרדי
כינרת- מיכאל עומר ראש מכינה 050-2833038 mich7177@gmail.com בית זרע משותפת נוצרים ויהודים
ארזי הגליל- עלא איברהים ראש מכינה 050-2400017 alaa.ib173@gmail.com ג'וליס בצפון משותפת דרוזים ויהודים