אנשי קשר

ראש מכינת גל

דני ולעל

054-3302500 

valaldani@gmail.com

סגנית ראש מכינה ומנהלת חינוכית

טלי לוקס

054-2394172

taltula22@yahoo.com