מסלולי המשך

"אחריי! לגבעתי"- המשך ייעודי לחניכי י"ב מכל הארץ, במהלכו יעברו סדרות שטח, סמינרים ופעילויות, בסופם יתגייסו יחדיו כמחלקה בחטיבת "גבעתי". מטרת הפרויקט היא להעצים את חניכי הקבוצה ולפתח מנהיגות בקרבם תוך דגש על תמיכה וליווי במהלך השירות הצבאי. לפרטים נוספים

"אחרייך!"- מסלול המשך ייעודי לחניכות י"ב מכל הארץ , במהלכו עוברות חניכות סדרות שטח, סמינרים ,ופעילויות . מטרת הפרויקט היא להעצים את חניכות הקבוצה ולפתח מנהיגות בקרבם תוך דגש על הכוונה לשירות משמעתי בצה"ל , התפקיד הבולט אליו יוכוונו יהיה מפקדות, ובנוסף ישולבו מסלולים לקרביות, ולבנות בעלות פרופיל נמוך. לפרטים נוספים

"אחריי! לפסגה"- עם גיוסם לצה"ל מצטרפים חניכי "אחריי!" אוטומטית אל ארגון הבוגרים של התנועה, המקנה להם ליווי לאורך השירות הצבאי, פגישות ייעוץ והכוונה לאזרחות לאחר השחרור בצה"ל, פסיכומטרי בעבור שעות תרומה לקהילה ואפשרות להצטרף אל קהילות הבוגרים הפועלות ברחבי הארץ. בשחרור מצה"ל נרצה לראות את חניכנו מצטרפים אלינו כמדריכים בקבוצות. לפרטים נוספים