מכינות ``ארז``

מכינות "ארז" בשיתוף עמותת אחריי והסוכנות היהודית הן מכינות קדם

צבאיות להכשרת מנהיגות, ששמות דגש על הכנה לצבא.

אחריות חברתית ופיתוח אישי וערכי